Akademik Hazırlık

Güzel Sanatlara Hazırlık

Yetenek sınavlarının sürelerine uygun şekilde hazırlanan eğitimlerimiz, sınav odaklı çalışmaları kapsar. Hedeflenen okul ve bölüm doğrultusunda, doğru desen çizmeyi öğretmek öncelikli amaçtır.

Konservatuvara Hazırlık

Cadde Sanat’ta konservatuvar mezunu eğitmenler ile sınava yönelik bir program izliyoruz. Üstelik, sanatla profesyonel olarak ilgilenmek isteyen öğrencilerle ve aileleriyle bilgilendirme toplantıları yaparak, gelecek planı değerlendirmelerini de tecrübemizle destekliyoruz.