top of page
Şan_Kursu.png

ŞAN & VOKAL
KOÇLUĞU

Şan ve Vokal Koçluğu programı öğrencinin hedefine göre Türk Müziği, jazz, popüler müzik ve opera türlerine yönelik haftada en az 1 gün 50 dakikalık dersler eşliğinde yapılmaktadır. Şan&Vokal eğitimi 6 yaş üzeri ve yetişkin öğrencilerimize yönelik verilmektedir. Klasik şan tekniği çalışmaları ise genelde en az 16 yaş ve üzeri öğrencilerimiz için verilmektedir. Kişinin erişkin sesi oturmadan klasik teknik ile şan çalışmak zararlı olabilmektedir. Öte yandan, doğru nefes kullanımı, doğru şarkı söyleme çalışmaları ve ses rengine yönelik çalışmalar 6-7 yaştan itibaren rahatlıkla çalışılabilmektedir. Şan eğitimi, müziğin temel ilkeleri, nefes, nota okuma, duyma, ölçü, deşifre, dikte gibi başlıca konuları kapsar.

MilliEğitimBakanlığı.png
LondonCollegeOfMusic.png

Öğrencilerimiz eğitimler sonunda dilerse M.E.B sertifika sınavlarına ve yetkili sınav merkezi olduğumuz London College Of Music sınavlarına girebilir ve belgelerini alabilirler.

bottom of page