top of page

CADDE SANAT MERKEZİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 TARAFLAR

 

  1. SATICI

Unvanı                        : Cadde Sanat Merkezi Ticaret Limited Şirketi

Adresi                         : Bağdat Cad. Kazım Özalp Sk. No:17 Şaşkınbakkal/ Kadıköy/ İstanbul

Telefon                       : 0(216) 302 40 02

Vergi Dairesi/No         : Erenköy Vergi Dairesi / 1960743581           

E-posta                       : iletisim@caddesanat.com

 

  1. ALICI

​İsim-Soyisim: 

​Adres:
TCKN:

​İletişim:

 

MADDE 2 KONU VE KAPSAM

2.1. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme tahtında Kanun’dan ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

2.2. İşbu Sözleşme’nin konusunu; Alıcı’nın, Satıcı’ya ait https://www.caddesanat.com/ alan adlı internet sitesinden (“internet sitesi”), Satıcı’ya ait hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşme’de belirtilen niteliklere sahip hizmetin satışı, ifası ve teslimi ile ilgili olarak Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi oluşturur.

2.3. İşbu Sözleşme’nin akdedilmesi tarafların ayrı ayrı IYZICO ile akdetmiş oldukları internet sitesi Üyelik sözleşmelerinin hükümlerinin ifasını engellemeyecek olup taraflar işbu Sözleşme konusu hizmetin satışında IYZICO’nun herhangi bir şekilde taraf olmadığını ve Sözleşme kapsamında tarafların yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile ilgili herhangi bir sorumluluğu ve taahhüdü bulunmadığını kabul ve beyan ederler.

 

MADDE 3 SÖZLEŞME KONUSU MAL VE HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ VE FİYATI

Hizmet                                    :

Adet                                        :

Satıcı Unvanı                           :

Birim Fiyatı                             :

KDV Tutarı                              :

KDV Dahil Toplam Tutar         :                                                                                                                      

İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan dilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

MADDE 4 HİZMETİN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ

4.1 Sözleşme, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup, Alıcı’nın Satıcı’dan satın almış olduğu hizmetin/etkinliğin tamamlanmasıyla ifa edilmiş olur.

4.2 Hizmet/Etkinlik biletleri, Alıcı’nın, Satıcı’ya bildirdiği e-posta adresine elektronik bilet formatında gönderilecek olup ayrıca fiziki bilet teslimi yapılmaz.

 

MADDE 5 HİZMETİN İFASI

5.1. Herhangi bir nedenle Alıcı tarafından hizmetin bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı hizmetin ifası ve hizmete/etkinliğe ilişkin elektronik biletin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.2. Satın alınan hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde Satıcı bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’yı bilgilendirecek ve tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içinde iade edecektir.

 

 

MADDE 6 ALICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

6.1. Alıcı, internet sitesinde yer alan işbu Sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekline ilişkin olarak Satıcı tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

6.2. Alıcı, tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan Satıcı’ya ilişkin posta adresi veya e-mail adresi aracılığıyla iletebileceği gibi Satıcı’ya ait internet sitesinde yer alan “Hesabım” sekmesinden de iletebilir.

6.3. Alıcı, işbu Sözleşme’yi ve Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından Alıcı’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen hizmete ait temel özellikler, hizmetin vergiler dahil fiyatı, ödeme bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

6.4. Siparişin tamamlanmasından sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmetin bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, işlem yapılmamış sayılır.

MADDE 7 CAYMA HAKKI VE ÜCRET İADESİ

7.1. Sipariş konusu Hizmetin/Etkinliğin iptali ve/veya ertelenmesi haricinde, tüm bilet satışları kesindir. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin "cayma hakkının istisnaları" başlığını taşıyan 15 inci maddesinin (g) bendi uyarınca belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler, cayma hakkının istisnaları arasına giren sözleşmelerden olduğundan, satın alınan etkinliğe dair Tüketici’nin cayma hakkı bulunmamaktadır.

7.2 Satılan biletlerin herhangi bir şekilde kaybolması, çalınması, hasar görmesi ya da imha olması durumunda, bilet değiştirme/yeni bilet basma ya da para iadesi yapılmaz. Etkinliğin iptal edilmesi haricinde, satılan biletler, satış işlemi sonrasında hiçbir şekilde iptal edilmez, değiştirilmez ve ücret iadesi yapılmaz. Ancak, bilet sahibinin tarihi değiştirilmiş etkinliğe katılmasının mümkün olmadığı hallerde iade prosedürlerine riayet edilmesi kaydı ile bilet hamillerine ücret iadesi yapılabilir. Bunun gibi yapılacak ücret iadelerinde, Satıcı’nın belirlediği son iade talebi tarihlerine ve diğer talimatlara uyulması ve tarafımıza bildirilen e-posta adresine bu konuda gönderilen bilgilendirmelerin okunması/ kontrolü Alıcı’nın sorumluluğunuzdadır. Satıcı, tarafından belirlenen iade tarihleri dışında bilet ve/veya bedel iadesi yapılamaz. Bu kapsamda Satıcı, hiçbir sorumluluk üstlenmez.

7.3. Alıcı’nın 7.2 numaralı madde uyarınca ücret iadesi talep etmesi halinde talep tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, Alıcı’nın ilgili hizmete ilişkin Satıcı veya Aracı Hizmet Sağlayıcı’ya yaptığı tüm ödemeler Alıcı’ya satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve müşteriye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden ve tek seferde iade edilecektir.

MADDE 8 UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

8.1. Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında satılan hizmete ilişkin sorumluluk bizzat Satıcı’ya aittir. Bununla birlikte Alıcılar, satın aldıkları hizmetlerle ilgili şikâyetlerini Satıcılar’a doğrudan internet sitesi üzerinden ve posta yoluyla iletecektir. Şikayetin, Satıcı’ya iletilmesi halinde Satıcı, sorunun çözülmesi için mümkün olan tüm desteği sağlayacaktır.

8.2. İşbu Mesafeli Satış Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Alıcı’nın hizmeti satın aldığı yer veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

MADDE 9 HİZMETİN FİYATI

Hizmetin peşin veya vadeli satış fiyatı, sipariş formunda yer almakla birlikte, sipariş sonu gönderilen bilgilendirme e-postası ve ürünle birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. Satıcı tarafından yapılan indirimler, kuponlar, kargo ücreti ve sair uygulamalar satış fiyatına yansıtılır.

MADDE 10 BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme tahtında taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, internet sitesinde yer alan “Hesabım” sekmesinden veya elektronik posta aracılığıyla yapılır. Whatsapp ve e-posta yoluyla yapılan yazışmalar kesin delil sayılır. Alıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Satıcı’nın ve IYZICO’nun resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 11 YÜRÜRLÜK

11 (on bir) maddeden ibaret bu Sözleşme, taraflarca okunarak Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

bottom of page