top of page

CADDE SANAT MERKEZİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

MADDE 1 SATICI BILGILERI

Unvanı                         : Cadde Sanat Merkezi Ticaret Limited Şirketi

Adresi                         : Bağdat Cad. Kazım Özalp Sk. No:17 Şaşkınbakkal/ Kadıköy/ İstanbuş

Telefon                       : 0(216) 302 40 02

Vergi Dairesi/No        : Erenköy Vergi Dairesi / 1960743581          

E-posta                        : iletisim@caddesanat.com

 

MADDE 2 KONU

İşbu Ön Bilgilendirme Formu'nun ("Form") konusu aşağıda nitelik ve satış fiyatı belirtilen Hizmetlerin ("Hizmet") satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ve 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince bilgilendirilmesidir.

 

MADDE 3 SATIŞA KONU HİZMETİN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE ÖDEME BİLGİLERİ

Hizmetlerin tanımı, birim tutarı, adedi ve ödeme koşullarına ilişkin bilgiler aşağıda belirtildiği gibi olup, bu bilgiler Tüketici tarafından da onaylanmıştır.

Verilen Hizmet:

Adet:

Satıcı Unvanı:

Birim Fiyat:

Toplam Satış Tutar:

Vade Farkı:

KDV Dahil Toplam Tutar:

 

MADDE 4 TAAHHÜTLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ

Madde 3'te belirtilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

 

MADDE 5 CAYMA HAKKI

5.1 Sipariş konusu Hizmetin/Etkinliğin iptali ve/veya ertelenmesi haricinde, tüm bilet satışları kesindir. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin "cayma hakkının istisnaları" başlığını taşıyan 15 inci maddesinin (g) bendi uyarınca belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler, cayma hakkının istisnaları arasına giren sözleşmelerden olduğundan, satın alınan etkinliğe dair Tüketici’nin cayma hakkı bulunmamaktadır.

5.2 Satılan biletlerin herhangi bir şekilde kaybolması, çalınması, hasar görmesi ya da imha olması durumunda, bilet değiştirme/yeni bilet basma ya da para iadesi yapılmaz. Etkinliğin iptal edilmesi haricinde, satılan biletler, satış işlemi sonrasında hiçbir şekilde iptal edilmez, değiştirilmez ve ücret iadesi yapılmaz. Ancak, bilet sahibinin tarihi değiştirilmiş etkinliğe katılmasının mümkün olmadığı hallerde iade prosedürlerine riayet edilmesi kaydı ile bilet hamillerine ücret iadesi yapılabilir. Bunun gibi yapılacak ücret iadelerinde, Satıcı’nın belirlediği son iade talebi tarihlerine ve diğer talimatlara uyulması ve Satıcı’ya bildirilen e-posta adresine bu konuda gönderilen bilgilendirmelerin okunması/ kontrolü Tüketici’nin sorumluluğundadır. Satıcı, tarafından belirlenen iade tarihleri dışında bilet ve/veya bedel iadesi yapılamaz. Bu kapsamda Satıcı, hiçbir sorumluluk üstlenmez.

5.3 Tüketici’nin 5.2 numaralı madde uyarınca ücret iadesi talep etmesi halinde talep tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, Tüketici’nin ilgili hizmete ilişkin Satıcı veya Aracı Hizmet Sağlayıcı’ya yaptığı tüm ödemeler Tüketici’ye satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve Tüketici’ye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden ve tek seferde iade edilecektir.

5.4 Tüketicinin satın alma esnasında kredi kartına taksit seçeneğini kullanması halinde iade işlemi yine bankaya tek seferde yapılacak olup Bankanın ilgili tutarı Tüketiciye taksitler halinde ödemesi bu maddenin ihlali mahiyetinde değildir.

 

MADDE 6 GENEL HÜKÜMLER

6.1 Tüketici, işbu Form'da satışa konu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekline ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve yazılı olarak gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

6.2 Tüketici; işbu Form'u yazılı olarak teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, siparişi verilen hizmete ait temel özellikler, hizmetin vergiler dahil fiyatı, ödeme bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

6.3 Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı hizmetin ifası yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 

MADDE 7 YETKİLİ MAHKEME

Satıcı şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

 

MADDE 8 DİĞER HÜKÜMLER

İşbu Ön Bilgilendirme Formu elektronik ortamda Alıcı tarafından okunarak kabul edildikten sonar Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

bottom of page